Potřebujete profesionálního fotografa?

Domů nebo do práce?

Kontaktujte nÁs

Nabízené produkty


 •  

  Vánoční focení + PF2020

  Focení PF2020 probíhá v ateliéru v Praze Radotíně!

  Nabízený fotografický balíček obsahuje

  Varianta PF V ceně získáte Cena
  Vánoční PF focení PF v elektronické podobě, plném rozlišení
  3 fotografie v plném rozlišení
  800,- Kč
  Vánoční focení + 10 pohlednic 10ks PF v podobě pohlednice
  PF v elektronické podobě, plném rozlišení
  3 fotografie v plném rozlišení
  1000,- Kč

  Z nafocených fotografií vytvoříme webovou galerii s náhledy všech fotografií, ze kterých vyberete tu pravou na PF.

  Za každou další upravenou fotografii je cena 70,- Kè.
  Za dalších 10ks vyhotovéných pohlednic je cena 100,-Kè.

  Doba focení je 60 minut. Mùžete zvolit z několika druhů pláten (Vánoční, èerné a šedivé, atd.)

  Termíny focení si objednávejte na tomto webu nebo přes email / telefon.
  Termíny pro rok 2020 budou vyhlášeny v průběhu Října.

  Vytvořená PF jsou zhotovena do nìkolika dnů od fotografování.
  Upravené fotografie jsou v elektronické poskytnuty do několika dnů od fotografování na našem FTP.

  Cena je splatná v čase a místě fotografování.

   

  Objednat

 • Portrétní fotografie v ateliéru

  Žánr: Ateliérová fotografie

  Focení může probíhat ve fotoateliéru v Radotíně  nebo u vás doma, v interiérech či v exteriéru.

   

  - délku fotografování můžete zvolit od 30 do 90 minut

  - 4 až 12 retušovaných fotografií v plném rozlišení

  - více pozadí

  - více stylů svícení

   

  Ceník

  Balíček / Doba fotografování Počet upravených fotografí Cena
  60 minut 5 900,- Kč
  90 minut 8 1500,- Kč


  Za každou další upravenou fotografii je cena 70Kč. Pokud se jedná o složitìjší úpravu, napø. retuš pozadí do čistě bílé, odmazání ponožky apod. je cena 200,- na hodinu. Doba úpravy jedné fotografie se obvykle pohybuje mezi 30 a 60 minutami.

  Neupravené fotografie neposkytujeme. Upravené fotografie jsou v elektronické poskytnuty do několika dnů od fotografování na našem FTP.

  Cena je splatná v čase a místě fotografování.

   

  Objednat


 • Fotografování společenských akcí, Maturitních plesů

  Žánr: Reportážní fotografie

  Fotografování společenských akcí všeho druhu. Fotíme divadelní představení, sportovní soutěže, Maturitní plesy apod.

   

  - Na Vaší akci budou k dispozici dva fotografové

  - Za večerní akci obvykle vznikne až několik tisíc fotografií, ze kterých vyberem 1000 nejlepších, které získáte na DVD

  - Vybrané fotografie upravíme na PC

  - Pro lepší přehlednost zpřístupníme fotografie do webové galerie, kterou umístíme na naše internetové stránky

   

  Ceník

  Orientační cena za fotografování Maturitního plesu od 7500,-

  Přesnou cenu Vám rádi upřesníme na dotaz dle Vašich požadavků. Cena je splatná v čase a místě fotografování.

   

  Objednat


 • Fotokoutek na Vaší spoleèenskou akci

  Žánr: Fun fotografie

  Fotokoutek je perfektní zábava pro všechny hosty Vašich akcí. Jedná se o profesionální mobilní ateliér, který pøivezeme na místo konání, nainstalujeme pozadí, záblesky a pøipravíme vše pro bezproblémový a rychlý tisk vyfocených fotografií pøímo na místì konání akce.

  Používáme klíèovací pozadí (zelené), které na fotografii nahradíme pøedem domluveným tématicky stylizovaným layoutem. Každý má však možnost pøinést si své pozadí napø. s logy partnerù apod, které pomùžeme nainstalovat a pøipravit k focení.

  Fotografie o rozmìru 10 x 15 tiskneme pøímo na místì vysokorychlostní tiskárnou.

  Výbìr pozadí záleží jen na Vás. Mùžete vybírat z tìchto kategorií: Abstraktní, Vesmír, Pøíroda, Architektura.

  Všechny vytisknuté fotografie umístíme na webovou galerii.

   

  Ceník

  Cena fotokoutku nemusí být vysoká a stanovuje se individuálnì dle velikosti akce, poètu nafocených fotografií, rekvizit apod.

   

  Objednat


 • Video prezentace z vašich fotografií

  Máte doma spoustu fotografií, na které se nedíváte ale nebaví Vás sedìt u poèítaèe a klikat na fotky? Chcete nìkomu udìlat radost a vìnovat mu hezkou vzpomínku na prožité chvíle?

  Nechte si od nás vytvoøit video z vašich fotografií!


  Jak to funguje?

  Dodáte nám fotografie v digitální nebo papírové podobì, sdìlíte nám jakou hudbu byste rádi slyšeli na pozadí a my Vám do nìkolika dnù vytvoøíme a zpøístupníme na našem FTP video, které budete moci spustit na poèítaèi nebo na Vaší televizi doma v obýváku.

  Po dohodì Vám mùžeme doporuèit i jaká hudba se k tomu hodí a vytvoøíme DVD, které budete moci pøehrát ve stolním DVD pøehrávaèi.

  Obvyklé rozlišení je HD 720p nicménì je možné zvolit vyšší FullHD 1080p nebo nižší PAL.

   

  Ceník

  Tvorba 2 minutové video prezentace 400,-
  Každá další minuta +200,-
  Digitalizace 1ks papírové fotografie (naskenování) 5,-
  Vytvoøení DVD video +50,-
  Poštovné +50,-

  Cena je splatná pøed pøedáním video souboru.

   

  Ukázka:

   

   

   

  Objednat


Nahoru